Медиатор ще подпомага младите при намиране на работа в Дупница Младежки медиатор започна работа в Община Дупница по национална програма „Активиране на неактивни лица“, информират от общината. Ролята му е да изпълнява дейности, свързани с идентифициране и активиране на младежи до 29 години от общината, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, ще изпълнява функцията на посредник между неактивните млади хора и различните институции, които предоставят подходящи социални, здравни, образователни и др. услуги. Работата на младежкия медиатор е да подпомага безработните млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности – помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение, връщане в образователната система на рано отпадналите от училище и др.