Търсят се педагог и медиатор в Дупница Нови работни места се разкриват в Община Дупница. До края на седмицата кандидати за позициите педагог и медиатор към услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” могат да подадат своите документи в деловодството, информират от пресцентъра. Основните изисквания към кандидатите са – да имат висше образование с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика, професионален опит не по-малък от 1 година по специалността, да не са осъждани, да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции и други.