Подробен обзор на извънредната сесия на Общински съвет-Дупница  Няколко минути след 10:00 часа в Заседателната зала на Общината присъстваха 30 съветници и председателят Ивайло Константинов откри заседанието.