30 ученици от Дупница получиха от Дом на техниката европейски сертификати В Териториална организация на научно-техническите съюзи – Дупница (Дом на техниката) се провеждат курсове по английски и немски езици за различни възрасти и с акцент върху развитието на основните езикови компетентности, а именно четене, писане, слушане и говорене според Общоевропейската езикова рамка. С помощта на ефективното езиково обучение курсистите усъвършенстват своите възможности да общуват свободно на чужд език. Обучението отговаря на всички европейски стандарти.