Ротари Дупница с идеи за бъдещи съвместни проекти с Общината Дистрикт гуверньора на Ротари България , Иларио Астинов гостува на местния Ротари клуб – Дупница. На срещата отговорникът на Ротари за България и местните ротарианци обсъдиха основните насоки и цели за развитие на неправителствената организация в България. Припомнени бяха основните принципи които всеки един ротарианец приема включвайки се в движението в служба на обществото , а именно :