Оглеждат 24 дка за разширяване на гробищния парк в Дупница 24,4 дка ще бъдат обект на изследване от Община Дупница за увеличаване площта на гробищния парк, обявиха от кметството. Това са 12 имота, които са в непосредствена близост до новите гробища, които са заети почти две трети. След като се проведе изследването и стане ясно кои точно терени ще бъдат използвани, ще бъде изготвен Подробен устройствен план за обединяването им в един имот, преотреждане за новото предназначение и изготвяне на проект.