Горски служител от Дупница е осъден за документна измама Лесничей от Държавно горско стопанство – Дупница получи година и половина условна присъда за документна измама. За същия срок лицето е лишено от право да заема длъжността «старши лесничей», съобщават от Изпълнителна агенция по горите. Горският служител е признат за виновен за това, че в качеството си на длъжностно лице, което отговаря за контрола върху сечта, е съставил 5 констативни протокола с невярно съдържание. Документите установяват на терен приключването на сечта и количеството добита дървесина. При представянето им на директора на ДГС – Дупница се констатира фрапираща разлика между отчетената добита дървесина и разрешеното с позволителни за сеч количество. Назначената от директора на горското стопанство проверка потвърждава извършеното нарушение. За 2014 г. общият брой на издадените присъди за престъпления в горските територии за цялата страна е 68.